Hizmetlerimiz

Kazan Kontrol Panelleri

Kazan Kontrol Panelleri

Yakıtı en verimli şekilde kullanmanızı sağlar.

Çoğu marka üreticileri Türkçe menü sayesinde cihazları daha anlaşılır şekile getirmiştir.

Kullanım açısından basit uygun çözümlerdir. Bir adet dış hava sensörü ve kazan suyu sıcaklığını algılayan sensör sayesinde,dış hava sıcaklığına bağlı kalarak kazan sıcaklığını kendi ayarlayabilmektedir.Bu sayede kazan sıcaklığı değişken olmakla birlikte sürekli sıcaklığın kontrol etmenize gerek kalmamaktadır.

Kazan kontrol panelleri brülörlerin açılıp kapanması veya 3 yollu vanaların belirlenen ısı değerlerine göre açılıp kapanmasını sağlayarak %35 e varan tasarruf sağlamaktadır.

Dış hava kompanzasyonu ile hava sıcaklığına göre kazanların kaç derece ısı üreteceğini kendisi hesaplar bu sayede konfor sıcakığınız hiçbir zaman değişmez

Sıcak su teminini kazan dairesinden karşılıyor iseniz,kazan kontrol panelleri sıcak su akümülasyon tankındaki sıcak suyu ideal şekilde muhafaza eder.

Küçük sistemlerde aç kapa şeklinde çalıştırılabilir. Orta büyüklükteki kazan sistemleri için 3 yollu vana kontrolü şeklinde projelendirilebilir.

 

 

 

 

 

 

Kombi Servisi Ankara

Kombi Servisi Ankara

KOMBİ ve BRÜLÖR ARIZA BAKIM SERVİSİ
 
Dijital manometre ile gaz basınç ölçümünün her bakım esnasında yapılması;
* Gaz kaçağı riskini ortadan kaldırır
* Olası arızaların oluşmasını önler 
* Cihazınızın verimli ve daha düzgün çalışmasını sağlar

Acil 'kombi servisi'ne mi ihtiyaciniz var. Kombi ariza'larinda pratik cozum uygun fiyat kaliteli hizmet sunmaktayız

Kombi  Bakımı

Kombi Bakımı

Öncelikle Baymak ürünlerini ve iklim teknik servis hizmetlerini tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Kullanmakta olduğunuz Baymak kombinizin uzun yıllar ve verimli olarak kullanabilmeniz için periyodik bakımlarını düzenli olarak yetkili servisimize yaptırmanızı ve orjinal yedek parça kullanmanızı öneriyoruz. Cihazınız garanti kapsamında olsa dahi bakım yaptırmamanızdan kaynaklanan arızalarda cihazınızın garanti dışı kalacağını hatırlatırız.
 
Cihazın periyodik bakımlarını yetkili servisimize yaptırmadığınız ve cihazınızda orjinal yedek parça kullanmadığınız taktirde cihazınızın arıza oranını yükseltir, yakıt maliyetlerinizi arttırır, cihazın ekonomik ömrünü kısaltırsınız.
 
Cihazınızın orjinal yedek parçaları sadece Baymak A.Ş. bünyesinde bulunan yetkili servisler tarafından temin edilebilir ve ücretli değiştirilen tüm yedek parçalar bir yıl Baymak A.Ş. güvencesi altındadır.
 
Kombi Bakımında Neler Yapılır ?
1) Bacalı Cihazlarda Baca Spralinin Dışarıdan Kontrollerinde Genellikle Yapılan Yanlış Baca Spraline Sökülmeden Dışarıdan yapılan Kontroller Bacanın Hasarlı olup Olmadığı Belli Olmamaktadır, Baca Spralinin Sökülerek Kontrol Edilmesi Gerekmektedir,Genelde Fırat Teknik Kombi Servisi Olarak Kontollerde Baca Spralinin İçeriden Bakıldığında Spralde Küçük Delikler Olduğu Bu Sebeple Baca Spralinden Dışarı Atık Gaz Attığı Tespit Edilmiştir,Sorun Yaşamamak Adına Cihazınıza Yapılacak Kontrollerin İşinde Uzman Eğitimli Prefesyonel Ekip Barındıran Firat Teknik Kombi Servisinden Yardım Talebinde Bulunabilirsiniz.
2) Hermatik Kombilerde Baca Bağlantılarının Kelepçe İle Doğru Bağlantı Yapılıp Yapılmadığı Dışarı Atılan Atık Gazın Doğru Noktadan Tahliye Edilip Edilmediği,Baca Eğimi Doğru Ölçülerde Montaj Yapılıp Yapılmadığı Kontrolleri Yapılmalıdır.
3) Yoğuşmalı Kombilerde Baca Bağlantılarının Sağlam Olup Olmadığı Baca Eğimi ve Yoguşma suyu Tahliyesi Kontrolü.
4) Elektirik Bağlantısında Sigorta Olup Olmadığı ve Voltaj Kotrolleri.
5) Kombi alt rekor bağlantıları Su ve Doğalgaz Kaçak Kontrolü.
6) Kalorifer sistem suyu boşaltılarak filtre temizliği yapılır.
7) Fan veya baca davlumbazının temizlenmesi.
8) Baca ve hava kanallarının kontrolü.
9) Yanma brülörü sökülerek temizliği.
10) Genel parçaların dış temizliği.
11) Kapasite ayarlarının kontrolü.
12) Alt hidrolik grubun kontrolü.
13) Sirkülasyon pompa kontrolü.
14) Ana eşanjörün kontrol edilmesi ve dış temizliği.
15) Genleşme tank basıncının kontrol edilmesi.
16) Genel parçaların oksidasyon temizliği.
17) Yoğunlaşma suyu drenaj hattının kontrol edilmesi.
18) Tesisat su giriş basıncının kontrolü.
19) Ürünün genel çalışma fonksiyonları kontrol edilir.
20) Radyatör havaları alınır.
21) Cihaz genel kontrolleri yapılır mevcut arızalar müşteri bilgisine sunulur.

 

Baca Gazı Analizi

Baca Gazı Analizi

Baca Gazı AnalizleriKazanlarda baca gazı analizlerinin değerlendirilmesine başlamadan önce yanmanın kimyasal denklemlerini hatırlamak yararlı olacaktır. Yakıt tamamen yandığında, içerisindeki karbon (C) karbondioksite (CO2), hidrojen (H2) su buharına (H2O), kükürt (S) kükürtdioksite (SO2)  dönüşmektedir.Tam Yanma [1] ;C + O2 CO2 + 8113 Kcal/kg-C

(1)2H2 + O2 2H2O + 34650 Kcal/kg-H

 

(2) 

S + O2 SO2 + 2250 Kcal/kg-S

 

(3)Eksik Yanma [1] ;2C + O2 = 2CO + 2467 Kcal/kg-C

 

(4)Buradan da görülebileceği gibi, yetersiz oksijen sonucu karbonun karbondioksite dönüşemeden, karbonmonoksit halinde kalmasıyla kaybedilen enerji miktarı %70 mertebesinde olmaktadır. Bu kaygıyla, mükemmel yanmanın sağlanması için, genel bir kural olarak yakıta verilen hava belirli oranda artırılmaktadır. Buna hava fazlalık katsayısı denilmektedir. Yakıt cinsine bağlı olarak değişen bu katsayının gereğinden az olması halinde, karbonmonoksit oluşmakta, üretilen enerji azalmakta, islilik başlamakta, yanma verimi düşmekte, söz konusu hava fazlalık katsayısının gereğinden fazla olması halinde ise, karbonmonoksit azalırken, yanmaya iştirak etmeyen hava ocakta ısıtılarak bacadan atılmakta, yanma bozulmakta, yanma verimi düşmektedir. Bu nedenle, işletme sırasında yanmanın optimizasyonu için baca gazı analizörleri yardımıyla, baca gazı analizleri kolayca elde edilip değerlendirilebilmekte, brülör ve kazanlara anında müdahale edilebilmektedir. 

a) Oksijen (O2) :Yakıt cinsine ve hava fazlalık katsayısına bağlı olarak, karbonmonoksit oluşumuna neden olmayacak şekilde, baca gazları içerisinde oksijen oranının mümkün olduğunca düşük olması istenmektedir. Doğalgazda %2-3, sıvı yakıtta %3-4, katı yakıtta %5-6 oksijen oranı baca gazı analizleri için ideal değerler olarak kabul edilmektedir.

 b) Karbondioksit (CO2) :Yakıt cinsine bağlı olarak karbondioksitin baca gazları içerisinde yüksek oranda bulunması tercih nedeni olmaktadır. Doğalgazda %11, sıvı yakıtta %14, katı yakıtta %14 karbondioksit değerleri, baca gazı analizleri için uygun mertebeler olarak söylenebilmektedir. Konumuzla direkt ilgili olmamakla birlikte, iyi bir yanmanın doğal sonucu olarak baca gazlarında yüksek oranda arzu edilen karbondioksit atmosferde neden olduğu sera etkisiyle son yıllarda emisyon kabul edilmektedir. Burada çözüm, düşük karbon oranlı, yüksek hidrojen ihtiva eden yakıtların yaygınlaşması ve fosil yakıt kullanımının zaman içerisinde sınırlandırılmasıyla mümkün görülmektedir.

c) Karbonmonoksit (CO) :Neden olduğu enerji kaybı ve islilik sonucu kirlenme nedeniyle karbonmonoksit, baca gazları içerisinde arzu edilmemekte ve emisyon kabul edilmektedir. Yakıta verilen oksijen artırılarak, eksik yanma tamamlanmak suretiyle karbonmonoksit mutlaka karbondioksite dönüştürülmelidir. Baca gazı analizlerinde karbonmonoksit miktarı 100 ppm değerine kadar normal kabul edilebilmektedir.

d) Kükürtdioksit (SO2) :Yakıt içerisindeki kükürtün yanmasıyla ortaya çıkan kükürtdioksit, çevre için tehlikeli emisyonların başında kabul edilmektedir. Brülör ve kazanda alınacak önlemlerle ilgisi olmayan bu gaz, ancak düşük kükürtlü yakıtlarla baca gazlarında azaltılabilmektedir. Doğalgaz kullanımında baca gazında "0" olan kükürtdioksit değeri, %0,5 kükürt ihtiva eden ithal kömür kullanıldığında, baca gazlarında 150-200 ppm değerlerinde olabilmektedir. Kükürtdioksitin, baca gazlarında, düşük sıcaklıklarda, su buharı ile birleşerek sülfirik asite dönüştüğü ve kazanlarda tahribatlara neden olduğu bilinmektedir.

e) Azotoksitler (NOX) :Yakıt cinsine bağlı olarak, ocağa verilen havanın fazlalık katsayısı ile ocak dizaynından kaynaklanan nedenlerle oluşan azotoksitler, çevre açısından emisyon kabul edilmektedir. Yakıt hava ayarının elverdiği oran dışında azotoksitlere müdahale imkanı bulunmamakta, kazan alımı sırasında dikkatealınması gereken bir parametre olarak değerlendirilmektedir. Günümüzde sıkça konu edilen “Baca Gazları Resirkülasyon Sistemi” nin yanısıra “Düşük NOx Brülörleri” azotoksitlerle mücadelede etkin yöntemler olarak kabul edilmektedir.

f) Baca gazı Sıcaklığı (T) :Kazanı terk eden baca gazlarının, yakıt cinsine ve içerisindeki kükürt oranına bağlı olarak, mümkün mertebe düşük sıcaklıkta olması istenmektedir. Gereğinden fazla yakıt debisi, yetersiz kazan ısıtma yüzeyi ile duman borularındaki kirlilik, yüksek baca gazı sıcaklığına neden olmaktadır. Burada dikkat edilmesi gereken önemli husus, kazan testinin, dolayısıyla baca gazı analizlerinin kazan anma gücüne uygun yakıt debisinde yapılmasıdır. Zira, düşük kazan kapasitelerinde baca gazı sıcaklığının da düşük çıkması beklenen bir durum olmaktadır. Yüksek baca gazı sıcaklığı verim kaybı demektir. Baca gazı sıcaklıklarında düşülebilecek minimum değerler, baca gazlarının yoğuşma (çiğlenme) sıcaklığı ile ilgilidir. Yoğuşma sıcaklığı ise baca gazındaki kükürtdioksit (SO2) , dolayısıyla yakıt içindeki kükürt  (S) miktarına bağlıdır. Doğalgaz kullanımında 130-150 °C, katı ve sıvı yakıt kullanımında 130-175 °C baca gazı sıcaklıkları uygun değerler olarak kabul edilebilmektedir.

 

Yüksek baca  gazı sıcaklıklarında brülör ve kazana mutlaka müdahale edilmeli, kısmen kapasite düşürülerek veya kazan borularına türbülatörler ilave edilerek, baca gazı sıcaklığı düşürülmelidir. Her 20 °C bacagazı sıcaklık düşümü, verimde %1 artışa neden olmaktadır

Brülör Bakımı

Brülör Bakımı

BRÜLÖR BAKIMLARINDA  BACA GAZI ANALİZİNİN YAPILMASI DOĞALGAZDA %25 TASARRUF SAĞLAR
 
 
Baca Gazı analizi yüksek kalorili ısıtma cihazlarınn çevreye yaydığı gazların denetimini ve cihazıın daha verimli çalışmasını sağlayan ayarları kapsar. Atmosfere salınan her çeşit gaza emisyon adı verilir. Brülör sistemlerinde emisyonu oluşturan gazlar, karbondioksit, azotoksit, karbon ve oksijenden oluşmaktadır. Bu gazların belirlenen değerler dışında olması brülör sistemlerinde zamanla hasara neden olmaktadır.
 
Brülör bakımları 12 ay sürekli çalışan cihazlarda 6 aylık periyotlar halinde yapılmalıdır.
Bunun sebebi cihazın havasını ve gazını ayarlayan mekanik parçalarının zamanla ayarlanan derecelerden sapma göstermesinden kaynaklanır. Bunun yanısıra brülörler yüksek kapasiteli cihazlar olduğu için gaz basınçlarındaki ufak değişimlerden çok çabuk etkilenirler ve yukarıda bahsettiğimiz ayarlarınn değişme ihtimali daha çok olur.
Baca gazı analizi yalnızca baca gazı analizörleriyle yapılmaktadır. Cihaz kendi raporunu kendi vermektedir. Bu raporla her ölçümde kıyaslama yaparak cihazınızın verimini görebilirsiniz.
Brülör bakımı yanlızca baca gazı analizi ile bitmemektedir. Cihazın hava ve gaz ayarını yapan servomotor değişken açılara sahip bir elemandır. Brülöre hava teminini sağlayan fan motoru rulmanları zamanla aşınır yüksek sesle çalışmasına ve veriminin düşmesine neden olur. Bu nedenle kontrolünün hassas bir şekilde izlenmesi  gerekmektedir. Yanmanın oluştuğu türbülatör denilen kısım sökülerek uzman teknisyenelerimiz tarafından temizliği ve ayarları yapılır.
Cihaza gaz teminini sağlayan multiblokların gaz filtresi ve gaz basınç ayarları gerekli teçhizatlar kullanılarak raporlanır ve ayarları yapılır.
 
Brülörler;
 
- Tek kademeli
- İki kademeli
- Oransal
 
  olmak üzere üç çeşittir.
 
Tesisat Temizliği

Tesisat Temizliği

Kimyasal temizleyiciler ile yapılan kalorifer temizliği hem cihazınızı hem de kalorifer peteklerinizi temizleyerek ekonomik ve uzun ömürlü olmasını sağlamaktadır.Kimyasalların içeriğinde hiçbir zarar verici asit bulunmamaktadır bu yüzden tüm cihaz ve peteklerinizde güvenle kullanabiliyoruz.
 
Periyodik olarak her 5 YIL da bir uygulanması gerekmektedir.Çünkü; suyun içerisinde ısıyla birlikte oluşan demir oksit ve diğer aşındırıcı kimyasallar peteklerinizin yüzeyinde katman oluşturarak ısınma verimini düşürmektedir.
 
Ayrıca temizlik esnasında ilaçlı su kombinizin içerisinde de sirkülasyon yaptırılarak cihazınızın içerisinde oluşan zararlı maddeleri de temizlemektedir.
 
Her yıl çeşitli nedenlerle arıza yapan veya su akıtmaya başlayan cihazların büyük bölümü suyun içerisinde bulunan aşındırıcı kimyasallardan kaynaklanmaktadır.Her çeşit,yeni yada eski tüm cihazlarınızda bu temizliği yaptırmanızı öneriyoruz.
 
Yaklaşık uygulama süresi 1 saattir.